„Taniec jest subtelnym balansem
pomiędzy ideałem, a pięknem”

~ Martha Graham

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Małopolskiego Związku Tańca zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów MZTan.

 

Miejsce zebrania: Kraków ul. Komandosów 21, Biuro Zarządu MZTan

Termin: 15 czerwca 2016r., godz. 22.00 I termin; 22.15 II termin

Członek zwyczajny MZTan ma prawo do delegowania na Walne Zebranie do 5 delegatów z jednym głosem stanowiącym.

Członek zwyczajny MZTan uzyskuje pełnię swoich praw na Walnym Zebraniu Delegatów MZTan po spełnieniu następujących warunków:

- Dostarczenie w trakcie rejestracji na Walne Zebranie Delegatów MZTan uchwały o wyborze delegatów

- Opłacenie składki członkowskiej na dzień Walne Zebranie Delegatów MZTan

 

Sekretarz MZTan

Tadeusz Krupiński