„Taniec jest subtelnym balansem
pomiędzy ideałem, a pięknem”

~ Martha Graham

Spotkanie Robocze

 
 

W dniu 20.05.2017 w Czeskim Olomoucu odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli władz Federacji Tańca Sportowego, Czeskiej Federacji Tańca, oraz Węgierskiej Federacji Tańca. Tematem spotkania było ujednolicenie przepisów współzawodnictwa sportowego celem ułatwienia wzajemnej wymiany, szczególnie par klas niższych.

 

 

 

Z ramienia FTS obecni byli , Prezes FTS-Antoni Czyżyk, vice Prezes FTS-Tadeusz Krupiński, oraz członek zarządu Małopolskiego Związku Tańca-Konrad Mazurek.

Czechy reprezentowali, Prezes CSTS- Petr Odstrcil, vice Prezes CSTS-Martin Dvořák.

Z ramienia Węgierskiej Federacji Tańca był obecny Pan Zoltan Sandor.

Spotkanie zakończyło się wypracowaniem wspólnego stanowiska, szczegóły zostaną opracowane przez zarządy poszczególnych federacji.