„Taniec jest subtelnym balansem
pomiędzy ideałem, a pięknem”

~ Martha Graham

Procedura Przyjęcia Nowego Członka Zwyczajnego

Procedura

 

 

 Procedura przyjęcia nowego członka zwyczajnego (stowarzyszenie) /wspierającego (działalność gospodarcza, osoba prawna)
 
1. Pobranie oraz wypełnienie następujących formularzy:
 
2. Wpłata na konto:
Małopolski Związek Tańca ul. Komandosów 21, 30-334 Kraków
nr. konta 12851700070020000202840001
Kwot:
150 zł   - tytułem opłaty składki członkowskiej za dany rok
 
oraz opłat licencyjnych uczestniczenia w rywalizacji sportowej odpowiednio:

50  zł - wojewódzkiej
150 zł - regionalnej, krajowej i międzynarodowej
 
3. Przekazanie w/w dokumentów  oraz kopii wpisu do odpowiedniego rejestru (KRS, CEIDG itp.) do biura MZTan
 
4. Po uchwale przyjmującej zgłoszenie do bazy FTS/MZTan oraz uzyskanie identyfikatora oraz dostępu do bazy  u administratora wojewódzkiego - Joanny Szewczyk.