„Taniec jest subtelnym balansem
pomiędzy ideałem, a pięknem”

~ Martha Graham

Nowy Kurs Instruktora Sportu Taniec Sportowy

Rozpoczęcie: 19.11.2016r.

 
 

tel. kontaktowy: Tadeusz Krupiński 602 727 005

 

1. Dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych

- ubezpieczenie NNW

- świadectwo ukończenia szkoły (min. szkoła średnia)

- 2 podpisane zdjęcia

- ksero dowodu osobistego

- Formularz Zgłoszenia FTS ⇒ do pobrania

 

2. Wpłaty w kwocie 2100 zł należy dokonać do 19 listopada 2016r. na konto:

FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO

Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1

82-300 Elbląg

Bank: PKO BP o/Elbląg

nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650

z dopiskiem: kurs instruktora sportu

 

3. Planowane rozpoczęcie kursu:

Miejsce: Dwór Czeczów ul. Ks. Popiełuszki 36 

19 listopada 2016r. godz. 10:00 do godz. 17:00

20 listopada 2016r. godz. 10:00 do godz. 17:00