„Taniec jest subtelnym balansem
pomiędzy ideałem, a pięknem”

~ Martha Graham

Lista Sędziów MZTan

Poniżej zamieszczamy listę aktywnych sędziów Małopolskiego Związku Tańca

 

 

 
 

 

 

Uprawnienia

Lp.

Nazwisko imię

Sędzia WDSF taniec sportowy

Sędzia I kat. taniec sportowy

Sędzia II kat.  
taniec sportowy

Sędzia wojewódzki taniec nowoczesny

Sędzia skrutiner

1 Bernaszewska-Krzak Ewelina     X    
2 Gargula
Grzegorz
X X      
3 Golczak
Iwona
X X      
4 Golonka
Andrzej
  X      
5 Magdalena
Gołąb 
      X  
6 Guzowski
Jacek
    X   X
7 Kęska
Wojciech
      X  
8 Kowalski
Grzegorz
  X      
9 Kowalska       Joanna   X      
10 Król
Damian
      X  
11 Król
Diana
      X  
12 Krupiński
Tadeusz
X X      
13 Krzak
Jakub
    X    
14 Mazurek
Konrad
  X      
15 Mikoś
Aneta
  X      
16 Mikoś
Rafał
  X      
17 Nowomiejska Aleksandra       X  
18 Siuda
Estera
        X
19 Szczepaniak
Janusz
      X  
20 Szewczyk
Joanna
    X X  
21 Szyda
Małgorzata
  X      
22 Twardowska
Ewa
    X X  
23 Węgrzyn
Urszula
      X  
24 Węgrzynek
Marcin
      X  
25 Wota
Robert
X X      
26 Wota
Żaneta
    X    
27 Woźniak
Łukasz
    X