„Taniec jest subtelnym balansem
pomiędzy ideałem, a pięknem”

~ Martha Graham

Kurs Instruktora Sportu Taniec Sportowy

 

Rozpoczęcie: 21.10.2017r.

 

Drugie zajęcia 22.10.2017r.
Miejsce: Warszawa ul.  Marymoncka 34, Warszawa (teren AWF)
Godzina: 10:00 - 17:15

Czas trwania kursu: część ogólna 60 godzin,
część 
specjalistyczna 90 godzin.

tel. kontaktowy:
Tadeusz Krupiński 602 727 005
Szymon Kuliś 506 116 447

1. Formularz Zgłoszenia FTS (do pobrania ze strony www.mztan.pl)
należy przesłać na adres: kulis.zvonova@googlemail.com

2. Pozostałe dokumenty niezbędne do uczestniczenia w kursie należy
przesłać na adres: skttk@poczta.fsi.pl

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych
- ubezpieczenie NNW
- świadectwo ukończenia szkoły (min. szkoła średnia)
- 2 podpisane zdjęcia
- ksero dowodu osobistego

3. Koszt kursu: 2100 zł. Do wpłacenia po skompletowaniu grupy,
informacja potwierdzająca rozpoczęcie kursu zostanie przesłana mailem.

Wpłat należy dokonywać na konto:

FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO
Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
Bank: PKO BP o/Elbląg
nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650
z dopiskiem: kurs instruktora sportu